Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Áp dụng đẳng thức và bất đẳng thức mô đun tìm GTLN – GTNN của mô đun số phức

3b0001add65c97622b0d1572997eb84e
Gửi bởi: Khoa CNTT - HCEM vào ngày 2021-05-21 06:58:53 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 364 | Lượt Download: 8 | File size: 0.992444 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu