Báo cáo tổng hợp

Trang 1

Q1:

Ai là người chiến thắng trong kèo Solo Shang: Chim Sẻ Đi Nắng & Tiểu Thủy Ngư?

Lựa chọn bằng cách nhấp chọn ảnh

Các lựa chọn trả lờiPhần trăm phản hồiSố phản hồi
80.56%
29
19.44%
7
Tổng: 36

Thêm trang 2

Q2:

Ai là người chiến thắng trong kèo Solo Assyrian: Chim Sẻ Đi Nắng & Võ Lực?

Lựa chọn bằng cách nhấp chọn ảnh

Các lựa chọn trả lờiPhần trăm phản hồiSố phản hồi
82.86%
29
17.14%
6
Tổng: 35

Q3:

Ai là người chiến thắng trong kèo Solo Random: Chim Sẻ Đi Nắng & ZajZaj?

Lựa chọn bằng cách nhấp chọn ảnh

Các lựa chọn trả lờiPhần trăm phản hồiSố phản hồi
85.71%
30
14.29%
5
Tổng: 35