Báo cáo tổng hợp

Trang 1

Q1:

Bạn yêu thích game thủ nào nhất?

Trở về mặc định

Dữ liệu vị trí

Nguồn đất nước

Nguồn đất nước

Đất nướcPhần trăm phản hồiSố phản hồi
18%
9
Czech Republic
2%
1
Japan
2%
1
Cambodia
2%
1
Singapore
2%
1
Vietnam
74%
37
Tổng: 50

Nguồn thành phố

Nguồn thành phố

Thành phốPhần trăm phản hồiSố phản hồi
18%
9
2%
1
Boeung
2%
1
Brno
2%
1
Hanoi
64%
32
Ho Chi Minh City
4%
2
Hung Yen
2%
1
Lai Chau
2%
1
Singapore
2%
1
Thanh Pho Thai Binh
2%
1
Tổng: 50